Een beuk is een langgerekte ruimte tussen twee rijen kolommen in een kruiskerk, middeleeuwse hal, markthal, boerderij of boerenschuur. Een beuk bestaat uit meerdere aan elkaar geschakelde traveeën. De term beuk wordt ook gebruikt bij woonhuizen. De naam beuk staat hier voor een begrensde ruimte, meestal met een eigen overkapping. Men spreekt dan van één-, twee-, drie- of vierbeukige woningen

« Back to Glossary Index